11 kwietnia br. to data, która przejdzie do historii sanockich biegów amatorskich. W tym bowiem dniu w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000781718 zostało zarejestrowane Stowarzyszenie ?Pozytywnie Zabiegani Sanok?.

Pomysł założenia stowarzyszenia zrodził się już dawno. Grupa biegaczy amatorów najpierw zaczęła wspólne bieganie poprzez organizację ?Piątkowych piątek?. Na pierwsze wspólne bieganie po Sanoku umówiło się kilka osób, które chciały sprawdzić, czy przyjmie się formuła biegania w grupie. Z każdym piątkowym spotkaniem było ich coraz więcej, a spotkania te stały się regularne. Za nimi jest już blisko 200 takich spotkań.

Założone stowarzyszenie miało stać się swoistym ogniwem łączącym blisko 4. letnią historię działania grupy oraz sformalizować jej działanie. Do tej pory oparte one były bowiem jedynie o własne środki finansowe. Stowarzyszenie stworzyło możliwości ubiegania się o sponsorów, udział w projektach, sformalizowaną formę promocji miasta. Jak podkreślają jej członkowie czują się częścią Sanoka. Reprezentując miasto na zawodach w całym kraju dumnie eksponują herb i logo miasta. Zachęcają biegaczy do odwiedzenia Sanoka i pięknych Bieszczadów. Dzisiaj wiele osób nie wyobraża sobie Sanoka bez tej sympatycznej grupy. Jej przekrój wiekowy i społeczny jest bardzo szeroki. Biegają w niej osoby różnych zawodów, m.in. urzędnicy, nauczyciele, sprzedawcy, przedsiębiorcy, lekarze i prawnicy.

Aktualnie Stowarzyszenie reprezentują:
I tak, Prezesem Stowarzyszenia jest Łukasz Łagożny, Wiceprezesem Maciej Drwięga, Członkami Zarządu Krystyna Gawlewicz, Tomasz Gaworecki i Emil Wolf – Sekretarz
a Skarbnikiem Marzena Maślak. Komisję rewizyjną tworzą Marta Leśniak-Popiel, Tomasz Szyszło i Wojciech Pajestka.

Jak czytamy w statucie stowarzyszenia jego celami są m.in.:
1) promowanie sportu, w tym w szczególności biegania, jako sposobu na zdrowy styl życia,
2) integracja wielopokoleniowa środowiska biegaczy oraz ich rodzin i przyjaciół;
3) promocja miasta Sanoka, powiatu sanockiego, Ziemi Sanockiej, Województwa Podkarpackiego oraz Polski,
4) promowanie różnych form współzawodnictwa sportowego, rekreacji ruchowej oraz rehabilitacji ruchowej, a także zasad aktywnego wypoczynku oraz zasad fair play,
5) działalność edukacyjna w zakresie kultury fizycznej, sportu, ekologii, turystyki,
6) działalność charytatywna,
7) działalność w zakresie pomocy społecznej,
8) promocja aktywności na rzecz osób niepełnosprawnych, wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym,
9) tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu amatorskiego
i wyczynowego przez dorosłych, seniorów, młodzież i dzieci ze szczególnym uwzględnieniem biegów,
10) organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, w szczególności biegów.

Już teraz Pozytywnie Zabiegani Sanok biorą udział w wielu akcjach charytatywnych takich jak ?Kilometry Oddechów?, sprzątanie szlaków górskich oraz terenów miejskich, są także współorganizatorami imprez biegowych, m.in.: Biegów Górskich Sanok.

Przed stowarzyszeniem nowe wyzwania i nowe cele. Jej członkowie zachęcają do współpracy firmy, samorząd oraz wszystkich, którzy chcieliby w jakikolwiek sposób wesprzeć działalność stowarzyszenia. Taka bowiem współpraca ? jak zapewniają ? przyniesie obopólne korzyści. Sanoccy biegacze zapraszają również do rozpoczęcia aktywności sportowej i dołączenia do ich grupy.

Facebook
YouTube